top of page

GRUPU NODARBĪBA
"VEIDOŠANĀS UN
ATTĪSTĪBA"

Групповые занятия по системе Монтессори в центре детского развития Kolibri

Mazuļi vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem ir spējīgi apgūt vairākas reizes lielāku informācijas apjomu, nekā pieaugušie. Taču obligātais nosacījums apmācībai minētajā vecumā ir bērna tieša pieredze. Lielu uzmanību Montessori metodika pievērš praktisko darbību atkārtojumiem un attīstības vides stabilitātei. Tas nozīmē - mazulim ir jādarbojas vienā un tajā pašā vietā un materiāli, kuri izmantoti nodarbībā, jānoliek tajā pašā plauktā, kur iepriekš stāvējuši. Protams, mūsu Montessori pedagogi atrodas blakus, palīdzot un virzot bērnu.

Minētajā vecumā bērns sāk aktīvi interesēties par pieaugušo nodarbēm un mēģina atkārtot viņu darbības. Mūsu nodarbībās Montessori pedagogi piedāvās mazulim vienkāršos vingrinājumus pašaprūpē: nomazgāt rokas, noslaucīt tās ar dvieli, savākt ar lupatiņu izlieto ūdeni, nomazgāt augļus un daudz citus sadzīves scenārijus. Praktiskās dzīves iemaņu apgūšana noved bērnu pie patstāvības un neatkarības. Montessori pedagoģija paredz, ka bērni ap 3 gadu vecumu kļūst spējīgi patstāvīgi uzturēt kārtību savā rotaļu zonā. Mazulis vienmēr ir ļoti priecīgs par iespēju izdarīt kaut ko patstāvīgi un dara to ar sevišķu atbildību. Taču, ja bērns nevēlas piedalīties līdzīgās darbībās, nebūtu viņu mākslīgi jāstimulē – interese par praktisko dzīvi pamodīsies, kad tam pienāks savs laiks.

Piedaloties praktiskajās nodarbībās, bērns iegūst ne tikai sadzīves iemaņas, bet arī mācās atšķirt priekšmetu krāsas, izmērus un formas. Liela nozīme šajā posmā tiek piešķirta runas veidošanai- bērna vēlmju un jūtu izpausmes līdzeklim. Runa ir pamats turpmākai abstraktās domāšanas attīstībai. Mēs mācām bērnam pareizi izrunāt vārdus, veidot teikumus, palīdzam mazulim papildināt vārdu krājumus ar jauniem vārdiem un jēdzieniem. Šai nolūkā mēs izmantojam grāmatas, kartītes, figūriņas un citus materiālus, kuru mērķis ir pamodināt bērna interesi un nostiprināt jaunos vārdus redzes, skaņu un pieskārienu asociāciju ceļā.

Šī attīstības perioda devīze, kā to saprot Montessori pedagoģija: "Ārējā kārtība raisa iekšējo kārtību un bērna mierīgumu, un tas ir svarīgs nosacījums pasaules iepazīšanai!". Ņemot vērā, ka šim  attīstības posmam ir  daudz kārtas un to, cik katra no tām ir nozīmīga bērna turpmākajā dzīvē, ir ārkārtīgi svarīgi, ka secīgi  tiek izietas un nostiprinātas visas galvenās katra posma iemaņas. Darbībai Montessori vidē un iemaņu nostiprināšanai ir jānorit tādā tempā, kuru nosaka pats bērns. Pietiekams nodarbību ilgums ir svarīgs priekšnoteikums bērna veiksmīgai iziešanai cauri šim attīstības posmam.

NODARBĪBU GRAFIKS

PIRMDIENA

10:00 - 11:00
 

OTRDIENA

10:00 - 11:00


 

TREŠDIENA

10:00 - 11:00
 

CETURTDIENA

10:00 - 11:00


 

PIEKTDIENA

10:00 - 11:00
 

SESTDIENA

---


 

bottom of page