top of page

INDIVIDUĀLĀS
ATTĪSTOŠĀS
NODARBĪBAS

Индивидуальные занятия по системе Монтессори в центре детского развития Kolibri

Bērnu attīstības centrs Kolibri piedāvā individuālās attīstošās nodarbības bērniem no 6 mēnešiem līdz 8 gadiem. Visas nodarbības laikā, kura ir veidota stingrā atbilstībā Montessori metodikai, pedagoga uzmanība pilnībā būs koncentrēta Jūsu bērnam.

Nodarbības laikā pedagogs demonstrē bērnam dažādus materiālus no uzskates līdzekļu klāsta, bet bērns pats izvēlas, ar ko vēlas strādāt. Īpašie Montessori materiāli, kuri tiek izmantoti mūsu studijā, stimulē bērna interesi, kas rada spēcīgu motivāciju nodarbību turpināšanai, kuras pienesums ir attīstošs un koriģējošs efekts. Pedagogs, kurš strādā pēc Montessori sistēmas, novēro bērnu un palīdz viņam darbā. Nepieciešamības gadījumā parādot, kā izpildīt vienu vai otru darbību ar materiālu, kas tiek izmantots nodarbības laikā. 

Individuālo nodarbību ietvaros Montessori pedagogs izveido savu priekšstatu par bērnu un viņa individuālajām īpatnībām. Pamatojoties uz novēroto,  sagatavo individuālo nodarbību plānu, nosakot, kādus Montessori materiālus būtu jāizmanto, ar mērķi panākt maksimāli attīstošu efektu. Nodarbības laikā pedagogs novēro bērnu un, kad tas ir nepieciešams, pārslēdz viņa uzmanību uz nākamo materiālu, uzturot bērnā iekšējo motivāciju nodarbības turpināšanai. Individuālās nodarbības, pēc Montessori sistēmas, tiek veidotas uz maksimālās materiāla un nodarbības gaitas tempa atbilstības principa, konkrētajam bērnam. Šādi tiek realizēts Montessori sistēmas nodarbību galvenais princips – pedagogs sniedz bērnam tādu atbalstu, lai bērnam izdotos visu izdarīt pašam.

Regulāra darba rezultātā ar Montessori materiāliem, nodarbību laikā:

  • bērnam attīstās sīkā un lielā motorika;

  • bērns mācās koncentrēties veicamajai darbībai;

  • uzlabojas kustību koordinācija;

  • attīstās verbālās un matemātiskās iemaņas;

  • parādās praktiskās dzīves prasmes, saistītas ar darba vietas un savas istabas sakārtošanu, pašaprūpi un mājdzīvnieku aprūpi, uzvedību pie galda un citās sadzīves situācijās.

NODARBĪBU GRAFIKS

PIRMDIENA

09:00 - 10:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00

OTRDIENA

09:00 - 10:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00
19:00 - 20:00


 

TREŠDIENA

09:00 - 10:00

 

CETURTDIENA

09:00 - 10:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
17:00 - 18:00

PIEKTDIENA

09:00 - 10:00
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00

16:00 - 17:00
17:00 - 18:00

SESTDIENA

13:00 - 14:00
14:00 - 15:00

bottom of page