top of page

INDIVIDUĀLĀS 
NODARBĪBAS AR LOGOPĒDU

Female speech therapist working on dyslexic kid's problems and impediments. Happy child to

Runas attīstība ir viens no centrālajiem uzdevumiem Montessori pedagoģiskajā sistēmā. Tajā pašā laikā runas attīstības grūtības bieži ir saistītas ar fizioloģisko un psiholoģisko nobīdi, kas ir jānovērš veiksmīgai runas attīstībai. Šī iemesla dēļ ‘’Kolibri bērnu attīstības centrs’’ savā darbā vēršas pie profesionālu logopēdu palīdzības.

Parasti vecāki par logopēda palīdzību domā tikai tad, ja ir nopietni runas defekti, un bieži vien šādas domas rodas tieši pirms došanās uz pirmo klasi. Runas problēmu noteikšana vecākiem bieži sagādā zināmas grūtības. Taču to var izdarīt, izvērtējot bērna runas aparāta attīstības līmeni salīdzinājumā ar pieņemto runas normu. Zemāk ir norādītas galvenās normas robežas, un, ja ir novirzes  ārpus tām, mēs iesakām vērsties pēc logopēda konsultācijas:

  • Pusotru gadu vecs bērns - runu, kā arī atsevišķus vārdus, viņš nelieto vispār.

  • Bērnam ir divi gadi – viņš lieto ļoti maz vārdu, nekādu vārdu savienojumu un frāžu. Ar vienkāršām skaņām rodas grūtības un tās tiek aizstātas (piemēram, skaņu K aizstājot ar T).

  • Bērnam ir trīs gadi - viņš aktīvi komunicē savā valodā, taču tajā ir ļoti maz saprotamu vārdu. Bērns saprot, ko viņam saka, bet pats atsakās runāt. Arī tādos gadījumos, ja jūsu bērna un viņa vienaudžu runā ir lielas atšķirības.

  • Bērnam ir četri, pieci gadi - runa ir, bet tā ir neskaidra, ir "putra mutē", kas neļauj skaidri izrunāt skaņas. Tāpat, ja ir izteikta skaņu mīkstināšana: nevis -sa-, bet -sja-; nevis -ča-, bet -ķa-; nevis -ša-, bet -šja-.

  • Bērnam, kas vecāks par 6 gadiem, fonētikai jābūt pilnībā izveidotai, un nevajadzētu būt problēmām ar skaņu izrunu.

Ja ir redzama neatbilstība kādam no iepriekš minētajiem punktiem vai rodas šaubas par pareizu runas attīstības tempu, obligāti jāsazinās ar logopēdu.

Logopēda uzdevums ir daudz plašāks nekā tikai pareiza skaņas iestatīšana. Logopēds aptver vairākas fizioloģiskas un psihes funkcijas un tādējādi strādā ar visu runas aparātu, veicinot vispusīgu bērna runas attīstību. Logopēds strādā ar visām runas daļām:

  • runas atmiņa;

  • skaņu uztvere ar dzirdi un skaņu reproducēšana;

  • pareiza galotņu un citu vārda maināmo daļu pielietošana;

  • prasme veidot vārdus un saistīt atsevišķus vārdus frāzēs;

  • vairāku teikumu saistīšana vienā tekstā.

Katram logopēdam ir sava pieeja, bet tomēr galvenais instruments ir spēle. Tās laikā logopēds nodibina kontaktu ar bērnu un strādā pie artikulācijas (citiem vārdiem sakot, valodas vingrinājumi), fonētiskās dzirdes attīstīšanas, runas elpošanas, skaņu radīšanas un runas konstruēšanas.

Nodarbību biežums pie logopēda lielā mērā ir atkarīgs no vecāku iesaistīšanās šajā procesā. Protams, katrs gadījums ir individuāls, taču kopumā var teikt, ka, ja vecāki mājās aktīvi praktizē logopēda noteiktos vingrinājumus, tad pietiks ar vienu logopēda apmeklējumu nedēļā. Ja ar bērnu nav "mājasdarbu", būs nepieciešamas trīs logopēda sesijas nedēļā. Logopēda apmeklējumi ir noderīgi arī no tā viedokļa, ka pie logopēda bērns ir disciplinētāks nekā mājās un vingrinājumi ir efektīvāki.

NODARBĪBU GRAFIKS

PIRMDIENA

13:00 - 14:00
14:00
- 15:00

OTRDIENA

14:00 - 15:00
15:00 -
16:00

 

TREŠDIENA

          ---
 

CETURTDIENA

14:00 - 15:00


 

PIEKTDIENA

          ---

SESTDIENA

                    - - -

bottom of page