top of page

KOREĢĒJOŠI
ATTĪSTOŠĀS
NODARBĪBAS

 

Коррекционные занятия для детей с отклонением от нормы развития в центре детского развития Kolibri

Gadās, ka augošā bērna vecāki pamana dažāda veida novirzes no attīstības normas, kas ir skaidrojams vai nu ar atsevišķām bērna psihofiziskās attīstības individuālajām īpatnībām, vai arī ar nopietnākiem faktoriem, saistītiem ar dažāda veida diagnozēm. Protams, šāda situācija ir nopietns iemesls vecāku satraukumam, un šeit ir ļoti svarīgi savlaicīgi identificēt problēmu un sākt ar to strādāt. Atkarībā no katras konkrētās situācijas, Montessori metodika lielā mērā ļauj novērst attīstības novirzi. Lielo noviržu gadījumā – iespēju robežās kompensēt to un palīdzēt pielāgoties problēmai, maksimāli mazinot tās ietekmi uz bērna un vecāku dzīvi. Pirmsskolas vecuma bērnu galvenās novirzes, ar kurām strādā mūsu centra speciālisti, ir dažāda veida redzes traucējumi, runas traucējumi un psihiskās attīstības aizture.

Nemēdz būt divi vienādi bērni, attiecīgi nav arī divi vienādi traucējumi. Speciālists vispirms apskata bērnu un nosaka viņa stāvokli. Procesā tiek noskaidrots bērna augstāko psihisko funkciju izveidošanās līmenis tādu, kā uztvere (tai skaitā redzes, dzirdes un kinestētiskā), visi atmiņas veidi, runa, domāšana, motorika (vispārējā un sīkā) un koordinācija. Turpmāk speciālists piemeklē optimālu paņēmienu, metodiku un kombināciju secību, ieskaitot arī Montessori, katram konkrētajam bērnam. Atbilstoši diagnostikas rezultātiem tiek izstrādāta individuālā korekcijas programma, kura ir domāta nodarbību sērijai. Programma tiek veidota no vienkāršā uz sarežģīto. Nodarbības notiek spēļu formā, kas sekmē bērna trauksmainības mazināšanu un emocionālā fona paaugstināšanu, kas būtiski palielina nodarbību efektivitāti. Katrā nodarbībā tiek veikta redzes vingrošana un pirkstiņu spēles, lielu uzmanību veltot sīkās motorikas attīstībai.

Būtiska loma tiek piešķirta didaktiskām spēlēm- tās veido bērna matemātiskos priekšstatus par daudzumu, telpu un laiku, priekšmetu krāsu un formu. Rotaļājoties, bērns attīsta uzmanību, atmiņu, domāšanu, runu un bagātina vārdu krājumu, paplašina priekšstatu loku. Rotaļājoties, bērns attīstās un mācās.

NODARBĪBU GRAFIKS

PIRMDIENA

16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00

OTRDIENA

---


 

TREŠDIENA

16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00

CETURTDIENA

---

PIEKTDIENA

---

SESTDIENA

---

bottom of page