top of page

GRUPU
NODARBĪBAS
"SAGATAVOŠANĀS SKOLAI"

Подготовка детей к школе по системе Монтессори в центре детского развития Kolibri

Nodarbības "sagatavošanās skolai" ir pieprasītas visu gadu, taču īpaši populāras kļūst vasarā pirms skolas sākuma tiem bērniem, kuri gatavojas doties uz pirmo klasi.  

Pienāk vecums, kad bērns tiecas uz patstāvību un ir gatavs mācīties ko jaunu katru minūti. Galvenais Montessori sistēmas princips ir pedagoga prasme novērot bērna darbu ar materiālu un vajadzīgajā brīdī paskaidrot, kā pareizi izmantot tādu vai citādu uzskates līdzekli.

Matemātika

Strādājot klasē, bērns iepazīstas ar tādiem matemātikas jēdzieniem, kā garums, platums, dziļums, biezums un apjoms. Ciparu mācīšanās atklāj aritmētisko darbību pasauli. Mēs apgūstām rēķināšanu, risinām vienkāršākos uzdevumus un piemērus uz saskaitīšanu un atņemšanu, iepazīstinām bērnu ar ģeometriskām figūrām, salīdzinām skaitli un daudzumu. Turpmāk, jau skolā, viņš iepazīsies ar matemātiskajām formulām, bet patlaban viņam tas ir jāizdzīvo sensorajā līmenī. Tas tiek nodrošināts ar speciālo Montessori sensoro materiālu starpniecību, sniedzot bērniem drošu apgūšanu un padziļinātu izpratni par svarīgiem matemātikas jēdzieniem.

Valoda

Runa kļūst par komunikācijas pamatinstrumentu - bērns sāk lietot to apzināti. Nodarbības mūsu klasē palīdz bērniem trenēt fonētisko dzirdi. Tālāk viņi sāk interesēties par burtiem kā simboliskiem skaņu apzīmējumiem. Bērni ar interesi apvelk uz tausti raupjos burtus, raksta tos uz tāfeles. Strādā ar kustīgo alfabētu, izliekot atsevišķas skaņas un to savienojumus, pārejot pie vārdu salikšanas un rakstīšanas. Savas pirmās grāmatiņas bērni saliek un izlasa paši. Izzinošā un pārdomātā sarunā ar Montessori pedagogu par dažādām tēmām (apkārtējā vide, kosmoss, dzīvnieku pasaule, augi utt.) bērns papildina savu vārdu krājumu un mācās dalīties informācijā.

Radošā darbība

Montessori sistēma visos veidos atbalsta bērnu radošumu, un mums klasē tam arī vienmēr atradīsies vieta. Bērns mācās sajaukt krāsas un toņus, veido gleznas un aplikācijas, strādājot ar dažādiem, speciāli sagatavotajiem materiāliem. Brīva pieeja bez rāmjiem un šabloniem sniedz impulsu bērnu personības attīstībai un labus pamatus turpmākai radošo spēju izaugsmei.

Sižetu spēles

Bērnam spēle paliek pamata veids iepazīt apkārtējo pasauli, lai gan ar vecumu mainās arī tās formas. Spēle kļūst kolektīva un iegūst sižeta piepildījumu, kuru bērns ir gatavs radīt pats. Montesori pedagogi uzdod spēles tēmu un dod virzošos jautājumus, savukārt bērnu fantāzija jau rada stāstu, kuram viņi tic, izdzīvojot to un atbilstoši rīkojoties. Bet pēc spēles beigām pasniedzējs apspriež to kopā ar bērniem, veidojot situācijas un savu darbību tās ietvaros analīzes iemaņas.

Sociālās stundas

Montessori pedagogs sniedz bērnam saskarsmes kultūras formu iemaņas, lai bērns sajustos pārliecināts, atrodoties dažādu cilvēku sabiedrībā. Bērni ātri pārņem pieaugušo uzvedības modeļus, raugoties uz viņiem un atdarinot viņus. Laipni komunicējot viens ar otru, mēs mācām bērniem, kā palūgt citam netraucēt, kā stādīties priekšā nepazīstamā cilvēkam, kā sasveicināties un atvadīties, palūgt palīdzību, uzklāt galdu un uzaicināt pusdienās.

NODARBĪBU GRAFIKS

PIRMDIENA

          ---
 

OTRDIENA

---

TREŠDIENA

          ---
 

CETURTDIENA

18:00 - 19:00


 

PIEKTDIENA

           ---
 

SESTDIENA

12:00 - 13:00
 

TOPOŠAIS SKOLNIEKS + SPORTS

Svarīga loma mūsu nodarbībās tiek piešķirta arī fiziskiem vingrinājumiem un spēlēm, integrējot tās nodarbībā. Tomēr daudziem bērniem ar to vien varētu nebūt pietiekami, un mēs piedāvājam nodarbības, kurās pilna stunda tiek atvēlēta tikai fiziskiem vingrinājumiem. Pēc divām nodarbības stundām programmā «Topošais skolnieks», bērni pāriet uz bērnu jogas nodarbību telpu. Joga apmierina bērnu fiziskās un emocionālās vajadzības. Viņi ne tikai ar prieku ieņem dažādu dzīvnieku pozas, pētot pašu ķermeņa darbību, bet arī mācās atpazīt un dot nosaukumus tām emocijām, kuras viņi izjūt, kā arī kontrolēt savu uzvedību.

Izņemot vingrojumu kompleksus, bērni arī spēlē dažādas kustību spēles, piedalās stafetēs un iziet šķēršļu joslas. Minētajā nodarbībā bērni apzinās sava ķermeņa iespējas, attīsta koordināciju un līdzsvaru, izjūt lepnumu no pašizzināšanas, kā arī paplašina savas sociālās mijiedarbības iemaņas grupā.

NODARBĪBU GRAFIKS

PIRMDIENA

        - - -
 

OTRDIENA

11:00 - 14:00


 

TREŠDIENA

11:00 - 14:00
 

CETURTDIENA

- - -


 

PIEKTDIENA

        - - -
 

SESTDIENA

         ---

bottom of page