top of page
Центр детского развития Kolibri, работающий по системе Монтессори

BĒRNU
CENTRS
MONTESSORI

Vieta, kur bērni aug!

Mēs vēlamies, lai bērni augtu par laimīgām un pašpietiekamām personībām!

Praktizējot veseluma pieeju bērnam, gan no psihes viedokļa, gan no fizioloģijas viedokļa, mēs palīdzam viņam pareizi attīstīties, strādājot arī ar tām īpatnībām, kuras var sagādāt nemieru viņam pašam un viņa vecākiem.

MŪSU NODARBĪBAS

Mēs neizstrādājam jaunas audzināšanas metodes, taču ņemam to, kas jau ir ilggadējas pedagoģiskās pieredzes aprobēts un zinātnisko pētījumu ietvaros apstiprināts. Mūsu prakses pamatus veido Montessori klasiskā pedagoģijas sistēma. Veidota uz bērna personības un viņa brīvības cieņas pamata. Mūsu darba pamatprincips ir bērna pašattīstības veicināšana un atvērti domājošas, patstāvīgas un sociāli orientētas personības veidošana.   

Развивающие занятия Монтессори

Attīstošās
nodarbības

Individuālās attīstošās nodarbības bērniem no 6 mēnešiem līdz 8 gadiem

Занятия для мам и малышей по системе Монтессори в центре детского развития Kolibri

Mamma un mazulis
6 - 18 mēneši

Grupa mammām ar mazuļiem vecumā no 6 mēnešiem līdz 1,5 gadam attīstībai, saskarsmei un apmācībai

После школы в центре детского развития Kolibri

Pēc skolas,
6 - 8 gadi

Lietderīga laika pavadīšana pēc skolas, mājīgā atmosfērā, pedagoga  pieskatīšanā.

Коррекционные занятия Монтессори в центре детского развития Kolibri

Koriģējošās
nodarbības

Individuālās koriģējoši attīstošās nodarbības 3 – 7 gadus veciem bērniem

Занятия для детей по системе Монтессори в центре детского развития Kolibri

Veidošanās un attīstība,
1,5 - 3 gadi

Mācāmies staigāt un runāt, apgūstām sociālās saskarsmes un patstāvīguma pamatus.

Consuting

Konsultācijas
vecākiem

Reizēm visvērtīgākais ir pedagoga padoms, kas palīdzēs pieņemt lēmumu un mazināt nemieru.

Cute girl at speech therapist's office.jpg

Runas attīstība
un logopēdija 

Individuālās nodarbības ar logopēdu

3 – 6 gadus veciem bērniem

Подготовка к школе по системе Монтессори в центре детского развития Kolibri

Sagatavošanās skolai,
3 - 6 gadi

Runas pilnveidošana, matemātikas pamatu apguve, radošā darbība, sociālo situāciju izspēlēšana un fiziskā audzināšana

Опытные педагоги Монтессори центра детского развития Kolibri

PEDAGOGI

Izejot noteiktu dzīves ceļu, mēs esam nonākuši pie sava aicinājuma apzināšanās – tas ir darbs ar bērniem. Apzināmies mūs pedagoģiskās pieredzes vērtību, kas iegūta sporta sekcijās, klasiskajās pirmsskolas izglītības iestādēs un Montessori bērnudārzos. Ieguvuši medicīnisko izglītību, pedagogu diplomus un turklāt ieguvuši arī Montessori pedagogu sertifikātus. Mēs esam gatavi piedāvāt savu pieredzi jūsu bērna harmoniskai attīstībai

bottom of page